Home » Posts tagged with » Iraqueer

امیر عاشورو اثر مبارزاتش برای کشورعراق

امیر عاشورو اثر مبارزاتش برای کشورعراق

“اميرعاشور” گفت :”من دوست ندارم به عنوان تنها فعال عراقي همجنسگرا شناخته باشم. اما فرار كردن از اين برچسب سخت است : عاشور اهل سليمانيه در كردستان عراق است، به دليل گرايش جنسي اش مورد ضرب و شتم قرار گرفته و دستگير شده است. در سال ٢٠١٥، او مجبور شد كه از خانه اش فرار […]