زوج  مسلمان  همجنسگرا پيش از مراسم تحليف  ازدواج مي كنند تا از خانوادشان حفاظت كنند.

پيش از مراسم تحليف  ترامپ رييس جمهور منتخب در آخر اين هفته، “ليلا نور” موسيقيدان سياه پوست و “صبا تاج” هنرمند پاكستاني تصميم گرفتند تا با ازدواج در شهر  كاروليناي شمالي، لحظه اي تاريخي و به يادماندني درباره عشق بنيادي و خانواده بسازند. اين زوج شگفت انگيز لحظه اي را بر روي پله هاي كاخ دادگستري كاروليناي شمالي ضبط كردند كه در آن ارتباط روحاني شان با اهداي نمادي از عشق بنيادين به يكديگر و مقاومت در مواجه با برتري سفيد و  همجنسگراستيزي به تصوير كشيده مي شود.

ليلا گفت :”درحال حاضر، زمان ترسناكي براي زنان، افراد رنگين پوست، مسلمانان و گروه هاي بسيار ديگري است. ما از تسليم  تعصب شدن خودداري مي كنيم، و در عوض امسال را لحظه اي براي مردم به حاشيه كشيده شده مي بينيم كه برخيزند، سازمان دهي شوند، نقش ويژه اي در توانمندي ما بازي كنند و هميشه بسيار مشتاق و آتشين باشند.”

ترجمه تخصصي براي دارما و مارتيا: احسان پارسي

فيس بوك ما:

‏‎‏https://m.facebook.com/DharmaMartia

وب سايت ما:

‏http://dharmamartia.org

صفحه خبر وبسايت :

‏http://dmblog.dharmamartia.org/ home

كانال تلگرام ما:

‏https://telegram.me/DharmaMartia

همكاران ما:

‏http://media.hamyaari.ca

‏www.Khodnevis.org

‏https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/dharma-martia

‏‎منبع :

http://www.afropunk.com/profiles/blogs/queer-muslim-couples-marry-before-trump-s-inauguration-to-protect

Facebook Comments